Boru hatları ve sıvı depolama tanklarının depreme karşı güçlendirilmesi için esaslar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yeni yapılacak veya mevcut doğal gaz, sıvı hidrokarbon ve atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ve sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için uygulanacak esaslar belirlendi. 

Buna göre yönetmelik, yeni yapılacak veya mevcut zemin üstüne veya altına döşenen, karada veya deniz altında imal edilen doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleriyle sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için uygulanacak. 

Yönetmelik hükümlerinin kapsamı içine giren boru hatları sürekli ve parçalı boru hatları olmak üzere iki grupta sınıflandırılacak. 

Deprem etkisi altında yeni boru hatlarının tasarımında ve mevcut boru hatlarının değerlendirilmesinde esas alınacak deprem yer hareketi düzeyleri tanımlanırken, yönetmelik hükümlerine göre deprem etkisi altında tasarımı yapılan boru hatları, malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi, Yapı Hizmetleri Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Dair Teknik Emniyet ve Çerçeve Yönetmeliğine, BOTAŞ’ın doğal gaz ve sıvı hidrokarbon taşıyan borular için düzenlediği teknik şartnamelerin hükümlerine, İller Bankası Fersiyat Fenni Şartnamesi ve İller Bankasının Boru ve Bağlantı Parçaları için düzenlediği teknik şartnamelerin hükümlerine uygun olacak. 

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tanımlanmasına kadar tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi mühendislerden kurulu bir heyet vasıtasıyla “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti alınması esas olacak. 

Yönetmelik, yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecek ve hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütecek.

AA