7.Doğal Gaz Piyasası Sistem Çalıştayı gerçekleştirildi

Doğal gaz piyasasının tüm aktörlerinin düzenli olarak bir araya getirildiği Doğal Gaz Piyasası Sistem Çalıştayı’nın yedincisi 16 Ekim 2017 tarihinde EPDK’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirilen çalıştaya, iletim ve depolama sistem operatörü Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) yetkilileri, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) yetkilileri, doğal gaz ithalat ve toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerin temsilcileri, PETFORM, GAZBİR ve GAZİD temsilcileri yoğun katılım sağladı. EPDK ev sahipliğinde tarafların karşılıklı olarak görüş ve önerilerini serbestçe tartışabilmesine imkân tanıyan sistem çalıştayı kapsamında; kış öncesi iletim ve depolama alt yapısının genel durumu, acil şebeke işleyiş düzenlemeleri (ŞİD) değişiklik önerileri, EPİAŞ bünyesinde kurulacak olan doğal gaz piyasası çalışmalarında gelinen son aşama ve doğal gaz piyasasının güncel konularına dair genel değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay sonuçları ve tarafların üzerinde mutabakata vardığı ŞİD değişiklik önerileri rapor haline getirilerek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun değerlendirmesine sunulacak.