2021 Gaz Yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihlerinde değişiklik

EPDK, 2021 Gaz Yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihlerini, 1 Aralık – 11 Aralık olarak değiştirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) kapsamında alınan “ 12/11/2020 tarihli ve 9698 sayılı Kurul Kararı”nı kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, 15 Kasım – 30 Kasım olan 2021 Gaz Yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihleri, 1 Aralık – 11 Aralık olarak değiştirildi. Yine başvurusu olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerine, STS’yi imzalamak üzere davet gittikten sonra imza için tanınan süre 7 günden 4 güne indirildi.

EPDK, söz konusu esaslarda bir değişiklik daha yaparken o değişiklik şu şekilde açıklandı:

“Yeni Gaz Yılı için Taşıtanlar ile Taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin Taşıtanlara verilmesini müteakip, Taşıyıcı EBT’de, yeni Gaz Yılı için rezerve edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri en geç 15 Aralık günü olmak üzere yayımlar. 15 Aralık tarihinden sonra Atıl Kapasiteler için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için aşağıdaki Bölüm H’de detaylanan hususlar geçerli olacaktır...” hükmündeki “15 Aralık” tarihinin 2021 yılı başvurularına mahsus olmak üzere “21 Aralık” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.”