“Enerji Verimliliği Teşviklerinde (VAP) Kojenerasyon Teknolojileri Semineri” gerçekleştirildi

Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından başlatılan ‘Karbonsuzlaştırma Yolunda KojenTÜRK Seminerleri’nin ikincisi “Enerji Verimliliği Teşviklerinde (VAP) Kojenerasyon Teknolojileri” 12 Ocak 2022 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi. Enerji Verimliliği Haftası’na özel olarak hazırlanan seminerde üretim aşamasında enerji verimliliğinin önemi, enerji verimliliği teşvikleri ve ilk kez VAP desteğinden yararlanan kojenerasyon tesisi Novartis’in projesi anlatıldı. Karbonsuzlaştırma yolunda enerji verimliliğinin önemine dikkat çekme […]

“Enerji Verimliliği Teşviklerinde (VAP) Kojenerasyon Teknolojileri Semineri” gerçekleştirildi
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma13 Ocak 2022 12:48
  • Güncelleme13 Ocak 2022 13:03

Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından başlatılan ‘Karbonsuzlaştırma Yolunda KojenTÜRK Seminerleri’nin ikincisi “Enerji Verimliliği Teşviklerinde (VAP) Kojenerasyon Teknolojileri” 12 Ocak 2022 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi.

Enerji Verimliliği Haftası’na özel olarak hazırlanan seminerde üretim aşamasında enerji verimliliğinin önemi, enerji verimliliği teşvikleri ve ilk kez VAP desteğinden yararlanan kojenerasyon tesisi Novartis’in projesi anlatıldı.

Karbonsuzlaştırma yolunda enerji verimliliğinin önemine dikkat çekme amacıyla hazırlanan seminer, yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. KojenTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feraye Gürel moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere birçok sektörden katılım oldu.

Seminer, Kojentürk Adana Bölge Temsilcisi ve Barış Enerji& Verimlilik Firmasının Kurucu Ortağı Hamdi Hoplamaz’ın sunumu ile başladı.

Hoplamaz, yaptığı konuşmada Türkiye’de elektrik üretiminde verimliliğin önemine vurgu yaptı. Hoplamaz, enerji üretiminde verimliliği artırmanın en başarılı yöntemlerinden birinin ‘kojenerasyon’ olduğunu belirtti. Hoplamaz, “Enerji üretiminde kombine çevrimden elde edilebilecek maksimum verim %55-60 arasında olurken kojenerasyon sistemlerinde verim %80 ve üzerinde” dedi. Ayrıca Hoplamaz, enerji üretiminde kojenerasyonun diğer üretim teknolojilerine (kömür, ithal kömür, kombine çevrim) kıyasla atmosfere en az CO2 salımı yapan teknoloji olduğuna dikkati çekti.

VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş ise Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) başvurularını ve bürokratik süreçlerini ayrıntılı olarak açıkladığı konuşmasında Türkiye’de gerçekleştirdikleri başarılı VAP uygulamalarını özetledi. Karataş, her zaman yüksek verimlilik için “yerinde üret yerinde tüket” felsefesininin en başarılı örneği olan kojenerasyonu savunduğunu belirtti.

Ocak 2022 fiyatları ile birlikte kojenerasyon yatırımlarının kendisini daha kısa sürede amorti ettiğini belirten Karataş, kojenerasyon yatırımlarında geri dönüş süresinin güncel elektrik ve gaz fiyatları ile çok kısaldığını belirtti. VAP desteği için aranan şartları detayları ile anlatan Karataş, VAP projeleri ve Gönüllü Anlaşma projelerinde tüm başvuru, onay, kurulum süreçlerinin EVD firması ile yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

VAP projesi kapsamında ilk kojenerasyon VAP teşvikini alan Novartis firmasının Teknik Hizmetler Müdürü Tolga Sunay; projenin ön hazırlık, fizibilite ve optimizasyon süreçlerinin önemini vurguladı. EVD firması ile birlikte bu uzun soluklu projeye 2021’in Şubat ayında başladıklarını, Mayıs ayında belgeleri gönderdiklerini ve Haziran ayında ise kabul edildiğini ifade etti.

Projede elektrik ve ısı üretimi için kojenerasyon sistemi kurulmasına ilaveten tüm tesisinin enerji yönetiminin düşünülmesinin esas alınması gerektiğini belirten Sunay, yatırımda gerçekçi elektrik tüketimi üzerinden, optimum büyüklükler belirlenerek ekipman seçimini yaptıklarını ve detaylı ön çalışmalar sonunda doğru konfigürasyonu tespit ederek %80 verimli bir kojenerasyon sistemi elde ettiklerini açıkladı.

Kojenerasyon ile tasarruf miktarlarından da bahseden Sunay; başlangıçta 370 bin dolarda olan tasarruf değerinin 2022 Ocak ayı itibarıyla 450 bin dolara çıktığını iletti. Proje çalışması ile ilgili dizayn çalışmasının titiz ve ayrıntılı yapılması ile atık ısı fizibilitesinin ayrıntılı olarak hesaplanması gerektiğini vurgulayan Sunay, sunumunu şu sözlerle bitirdi; “Sektörde ilk VAP teşviki alan tesis olmanın gurunu yaşıyoruz yakında başka bir fabrikamız için yeni bir kojenerasyon yatırımı daha yapacağız. Firmamız kojenerasyon sayesinde rekabetçi konuma geliyor ve Türkiye’ye daha fazla ürün çekiyoruz.”

Projeye ekipman sağlayan Borusan CAT firmasının Satış Lideri Ümit Doğan ise, ekipmanlar ile ilgili detaylar verdi. Novartis Kojenerasyon projesinin ilaç sektöründe öncülük yapan bir proje olduğunu ve sektörün kojenerasyona olan ilgisini artırdığını vurgulayan Doğan, yatırımcıların elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki beklenmedik hareketler nedeniyle endişeler taşıdığını, ancak her zaman doğal gaz ve elektrik arasındaki kat sayının yatırımcıya olumlu dönüş sağladığını belirtti. Doğan, kojenerasyon tesislerinin kendisini çok kısa zamanda amorti ettiğini ve dünyada en kısa sürede geri dönüş alınan yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Seminer kapanışında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, enerji üretiminde kayıpları azaltmanın yolunun yüksek teknoloji olduğunun altını çizerek, ısı ve elektriğin birlikte üretilip kullanıldığı kojenerasyon sistemlerinin en verimli üretim yöntemi olduğunu vurguladı. Aydın, mevcut kojenerasyon sisteminin verimliliğini arttırmak veya yeni bir kojenerasyon tesisi kurmak isteyen yatırımcıların VAP teşviklerinden yararlanabileceğini, bunun yatırımcılar için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu başarılı örneği işleyerek enerji verimliliği haftasında önemli bir konuya değindiklerini belirten Aydın; tüm katılımcılara ve panelistlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.