Archive

Yazar: Mustafa Karahan

Milli menfaat ve serbest ticaret

Bildiğimiz üzere, Türkiye’nin en temel iki ekonomik sorunu cari açık ve enerjide dışa bağımlılık. Konuyu enerji parantezinde değerlendirdiğimizde ise enerji ithalatı sebebi ile oluşan açığın…

EPİAŞ Vizyonu

Elektrikte sağlanan kısmi serbestleşme ile birlikte hayatımıza giren elektrik ticareti unsurları giderek artarken, piyasanın koşulları da bazen iyiye doğru işaretler bazen de maalesef çok olumsuz…

Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ticaret

Yenilenebilir elektrik üretimi yatırımlarının devamı için, ticaretin genel yapısını bozmayacak bir model ile yeni bir kurgu tasarlanmalıdır. Aksi halde hiç kimseyi memnun etmeyecek bir yapıya…

Serbestleşmede son düzlük – II

Geçtiğimiz sayıda enerji piyasalarında serbestleşme konusunda son düzlükte hata yapmanın çok pahalıya mal olabileceğinden bahsetmiştik. Ayrıca halen, özellikle de elektrik piyasasında “sorun” olarak bahsettiğimiz konuların…