blank

ZORLU ENERJİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Zorlu Enerji Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü.
Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Esas Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.11.2016 tarihli, 29833736-110.04.02-E.11798 sayılı uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 18.11.2016 tarihli izni uyarınca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.”