‘Enerji arz güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz’

Petrol Ofisi’nin Hollandalı Vitol’e satışının ardından Türkiye pazarından çıktığı gözüyle bakılan Avusturyalı enerji devi OMV, Samsun’daki Doğalgaz Çevrim Santralı yatırımı ile ‘Türkiye enerji arz güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz’ mesajı verdi.

 

Yarısından fazlası 30 yaş altı yaklaşık 80 milyon nüfusa ve hızla büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye’nin, birçok yabancı şirket için de pek çok fırsatı barındırdığını belirten OMV Samsun Elektrik CEO’su Korkut Öztürkmen, “Petrol Ofisi’nin satış süreci tamamlandı ancak OMV Türkiye’den tamamen çekilmiş değil. Başta OMV Samsun Elektrik olmak üzere; OMV’nin Türkiye’deki enerji yatırımları halen, hem OMV hem de Türkiye’nin enerji arzının güvenliği için oldukça önemli. OMV Türkiye’deki özellikle doğalgaz ve elektrik sektörlerinde mevcudiyetini sürdürmeye devam ediyor” ifadesini kullanarak, OMV operasyonlarının en verimli şekilde devam ettiğini teyit etti.

 

“TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTACAK”

 

Türkiye’nin sahip olduğu sürekli büyüme potansiyelinin, enerji gibi önemli sektörlerde de paralel bir etki yarattığına dikkat çeken Korkut Öztürkmen, “Türkiye, Avrupa için gelişmekte olan bir elektrik ve doğalgaz piyasasıdır. Buna ek olarak, iki kıta arasındaki stratejik konumu nedeniyle Türkiye, gelecekteki enerji gereksinimlerine yönelik tüm çalışmalarda, giderek artan önemde bir rol oynamaktadır. Enerji bakımından zengin alanlarla, enerji talep merkezleri arasındaki köprü ve ticaret merkezi olma rolü ile Türkiye, önümüzdeki yıllarda enerji arzında giderek daha önemli bir role sahip olacaktır. Enerji çeşitlendirmesine katkıda bulunabilecek projeler, her zamankinden daha fazla değer kazanacaktır. Bu bakımdan Türkiye, bütün uluslararası enerji oyuncularının yüksek ilgi alanlarından biridir” dedi.

 

“TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK İHTİYACI ARTMAYA DEVAM EDECEK”

 

International Energy Outlook’un yaptığı projeksiyona göre global net elektrik üretimi 2040 yılına kadar 21.6 trilyon kWh’dan 2020’de 25.8 trilyon kWh’ye ve 2040’da 36.5 trilyon kWh’ye kadar toplamda yüzde 69 oranında artacağını hatırlatan Korkut Öztürkmen, konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Elektrik, onlarca yıldır olduğu gibi dünyanın en hızlı büyüyen enerji formu olmaya devam edecektir Global elektrik tüketimi büyümesine nazaran Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD’nin net elektrik enerjisi üretimi 2012’de 10,2 trilyon kWh iken 2040 yılında 14,2 trilyon kWh’ye yükselmesi öngörülmektedir. Bu da yüzde 38’lik bir büyümeye tekabül eder. Daha önce olduğu gibi ekonomik büyümenin elektrik talebi artışını sürdürmesi beklenmektedir.  Bununla birlikte, elektrik tüketimindeki artışın GSYİH’daki büyüme ile ayrışması devam edecektir. Dünyanın birçok yerinde, verimliliği artırmaya yönelik politika eylemleri, ekonomik büyüme oranlarının ve elektrik talebi büyüme oranlarının gelecekte daha da ayrılmasına sebep olacaktır.”

 

“AVRUPA’NIN EN TEKNOLOJİK SANTRALİ”

 

OMV Samsun Elektrik Santrali’nin sahip olduğu teknolojik özelliklerin, Avrupa’da aynı işlevi gören sayılı santralinde olduğu bilgisini paylaşan Korkut Öztürkmen, “Halen Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 60 doğalgaz çevrim santralinin yanı sıra, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde çok sayıda doğalgaz kombine çevrim santralı elektrik arz güvenliğinden büyük paylar alarak işletilmeye devam etmektedir. Doğal gaz arzının boru gazı ve LNG olarak her geçen daha da artması ve uygun fiyatlarla pazarlara ulaşması ile doğal gazdan elektrik üretiminin payı da artmaya devam edecektir.  2000 ve 2010 yılları arasında doğal gazla çalışan santraller, yenilenebilir enerjinin büyük teşviklerle desteklendiği Avrupa’da bile ekonomik kapasite artışına öncülük etmiştir. EU27 ülkelerinde doğalgazdan elektrik üretimi hala toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde % 18,6’sını oluşturmakta olup, dünyada bu oran % 21’dir. Yenilenebilir enerjinin artışı ile sistemin dengelenmesi için gerekli olan esnek üretimi sağlayan doğal gaz elektrik santralleri tüm dünyada yenilenebilir enerji üretimine paralel olarak büyümeye devam edecek ve önemini koruyacaktır. Bu durum Türkiye için de geçerlidir” diye konuştu.

 

‘TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN EN VERİMLİ SANTRALLERİNDEN BİRİ’

 

OMV’nin, 600 milyon euro’nun üzerinde bir yatırımla, 2013 yılında Samsun, Terme’de ticari işletmeye aldığı, 890 MWe’lık güce sahip doğal gaz kombine çevrim santralinin Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2-3’ünü karşılama kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Korkut Öztürkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki en düşük emisyona sahip ve en verimli santrallerinden biri olan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı, gelişmiş teknolojisiyle yılda yaklaşık 7 milyar kW saat elektrik üretim kapasitesiyle, bölgenin ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğine büyük bir katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk tek şaftlı doğal gaz kombine çevrim santralı olan OMV Samsun Elektrik doğal gaz santralı, aynı zamanda sahip olduğu General Elektrik 9FB gaz türbin teknolojisi ve deniz suyu soğutma sistemi ile Türkiye’nin en verimli, en esnek ve en çevreci santrallarından biridir. OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ne, yatırımı OMV tarafından üstlenilip BOTAŞ’a devredilmiş olan 51 km’lik yüksek basınçlı doğal gaz boru hattı ile BOTAŞ Mavi Akım terminalinden doğal gaz temin edilmektedir. Üç ayrı hattan ulusal elektrik şebekesine bağlı olan santral, aynı zamanda ulusal şebekenin bir parçası olan şalt sahasını da bölgenin arz güvenliği şartlarını gözeterek işletmektedir.”

 

480 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ YATILI FEN LİSESİ

 

OMV Samsun Elektrik olarak, bölgenin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden birini 2013 yılında hayata geçirdiklerini hatırlatan Korkut Öztürkmen; “480 öğrenci kapasiteli Kozluk OMV Fen Lisesi bünyesinde yatakhane, kapalı spor salonu ve lojman birimleri ile 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Bugüne kadar özellikle Samsun bölgesinde, eğitim ve spor alanlarında birçok farklı kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projesi gerçekleştirdik. Kozluk OMV Fen Lisesi ile yine eğitim alanında Türkiye ve bölge için en önemli projelerden birini hayata geçirdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.