Taslak

Bugüne kadar akaryakıt sektörünü akaryakıt piyasası yapmış, sektörü çok iyi noktalara taşımış olan EPDK, piyasanın en büyük güvencesi…
Belki de bu nedenle gelişmelerden, mevcut ortamdan en ufak endişemiz yok.

EPDK’nın yayınladığı kar marjları ve promosyonlarla ilgili taslaklar akaryakıt piyasasının günlerdir tek gündem maddesi…
Piyasada yer alan tüm oyuncular doğal olarak bu taslak için yorum yapıyor…
Yıllardır ‘etle tırnak’ dediğimiz akaryakıt dağıtım şirketi-bayi ilişkilerinde bu taslak sonrası amiyane tabirle ‘dolama’ olduğu havası piyasaya hakim…
Bayiler, dağıtım şirketleri…
Hepsinin fikrine, görüşüne, yaklaşımına saygımız sonsuz…
Vurgulamalıyım ki gelinen noktadan da en ufak bir endişemiz yok.
Yani…
Yanisi açık…
Biz bu tarz gelişmeleri çok yaşadık. Hatta daha net konuşalım, piyasanın çok daha stresli dönemlerine şahit olduk…
Ama…
Aması da var…
Bugüne kadar akaryakıt sektörünü akaryakıt piyasası yapmış, sektörü çok iyi noktalara taşımış olan EPDK, piyasanın en büyük güvencesi…
Belki de bu nedenle gelişmelerden, mevcut ortamdan en ufak endişemiz yok.
Bakın son yıllarda dünyada siyasi veya ekonomik krizler maalesef bitmiyor… Doğaldır ki ülkemiz de bu ‘gel – git’li ortamdan etkileniyor.
Samimi olalım…
Dünyada ve sonrasında ülkemizde yaşanan bu stresli süreçte akaryakıt piyasamız diğer piyasalara oranla daha az yara almış durumda.
İşte bu noktada EPDK’nın hakkını vermemiz lazım.
Bilhassa EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’ın Başkanlığında EPDK, her zaman rafinerisi, dağıtıcısı ve bayisi, piyasanın ‘tek vücut’ olması yolunda kararlara imza attı.
Yine EPDK stresli süreç diye adlandırdığımız dönemi çok iyi yöneterek, piyasada oyuncuların ayakta kalmasını sağladı.
En ufak endişemiz yok dedik üst satırlarda…
O cümleyi de açarak, yazımıza son verelim:
EPDK, çok tartışılan bu taslakları, piyasanın daha iyi yerlere gelmesi için, tüm oyuncuların ortak faydasını gözeterek hayata geçirecektir.
Evet, sizin de hiç endişeniz olmasın…