TABGİS başkanı Zülfikar: “Olumlu etkileri kısa sürede görebilmeyi umuyoruz”

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar bir açıklamada bulundu.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar bir açıklama yaparak sektördeki kayıt dışı ve kaçakçılığın önüne geçecek önemli düzenlemeleri içeren Kanunun olumlu etkilerinin kısa bir süre içinde görülmesini umduklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de Kanun teklifinin bazı maddeleriyle ilgili çekince ve görüşlerini ilettiklerini belirten Zülfikar, bir taraftan çok önemli düzenlemelerle sektörün en önemli sorunlarını aşmaya çalışırken diğer yandan son derece düzgün çalışanların da haklarının korunması ve sehven durumların kasti suçlardan ayrımının herhangi bir haksız yaptırıma neden olmayacak şekilde alt mevzuatlarda düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Zülfikar, bu durumun özellikle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. maddesine eklenen (g) bendi uyarınca önem taşıdığını belirterek ilgili maddenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlarını içerdiğini ve kesinleşmiş mahkeme kararına göre de lisansın iptaline kadar gidebilecek bir düzenleme yapıldığını söyledi.

TABGİS Başkanı, bu maddeden dolayı idari yaptırımla karşı karşıya kalınmaması için bayilerin özellikle pompa yazarkasalardan kesilen fişler açısından herhangi bir plaka yanlışlığı yapılmasını engelleyecek tedbirleri istasyonlarında artırmaları gerektiğine dikkat çekti.

OTOMASYON FİRMALARIYLA İLGİLİ “YETKİ” DÜZENLEMESİYLE ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ

Akaryakıt sektöründe kaçakçılığın engellenmesi için yürürlükte olan otomasyon sisteminin aslında son derece etkili bir yöntem olduğunu belirten Ferruh Temel Zülfikar, bu yöntemde eksik kalan en önemli noktanın sistemi kurup her detayına hakim olanların yasal yükümlülüklerinin şimdiye kadar çerçevesiz olduğunu, bu düzenlemenin yapılmasını uzun yıllardır önerdiklerini, bugün yayımlanan Kanunla böylece çok önemli bir eksikliğin giderilmiş olduğunu vurguladı.

Bundan böyle otomasyon şirketlerinin de EPDK’dan yetki alarak çalışmak zorunda oldukları ve dağıtım şirketleriyle müteselsilen sorumluluk taşıdıklarını belirten Zülfikar, müteselsilen sorumlu olan tarafların cezada da eşit olması gerektiğini düşündüklerini bu bakımdan otomasyon şirketine dağıtıcının onda biri kadar değil dağıtıcıya kesilen kadar ceza uygulamasının yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAYİLERİ DE KAPSIYOR

İlgili Kanunun ikinci maddesiyle birlikte petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinden bayiler de dahil olmak üzere teminat alınacak. Kanun maddesinin gerekçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlemenin yapıldığı belirtilmişti.

TABGİS Başkanı, teminatın yeni işe başlayanlarda 10 Milyon TL’ye kadar, faaliyeti devam edenlerde ise 100 Milyon TL’yi geçmeyecek şekilde bir önceki hesap dönemine ait brüt satışların % 1’ine kadar alınacağını ancak teminatla ilgili tüm usul ve esasları belirlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirildiğine ve sonraki aşamada alt mevzuatla teminata ilişkin detayların belli olacağını söyledi.

Bu düzenlemelerin bayiler adına sorunsuz şekilde ilerlemesi için TABGİS tarafından alt mevzuat çalışmalarına müdahil olunacağını da belirten Zülfikar, bu maddedeki teminat oranının lisans kapsamındaki faaliyet hasılatı üzerinden alınmasının doğru olacağını, aksi halde aynı ticari unvanla farklı faaliyet alanlarında çalışan bayiler için bunun daha yüksek tutarda teminat ödenmesine neden olacağını söyledi.