benzine zam periyodik muayene akaryakıt

TABGİS’in periyodik muayene başvurusu sonuçlandı

TABGİS’in hava saatleri muayene ve dispenserlerin mühür denetimleri hakkındaki başvurusu sonrası Bakanlık tarafından 81 il müdürlüğüne yazı gönderildiği açıklandı.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), akaryakıt istasyonlarındaki hava saatleri muayenesi ile dispenserlerin mühür denetimleri hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla ilgili Bakanlık tarafından 81 İl Müdürlüğüne yazı gönderildiğini duyurdu.

TABGİS’ten yapılan açıklamaya göre, 01/01/2020 tarihinden önce İl Müdürlükleri tarafından yapılan muayenelerde damga planında yer alan her bir bileşenin damgalarının il müdürlüğü damgası taşıdığı halde bazılarının yenilenmediği, sadece ayar yapılan yerdeki damgaların yenilendiği belirtilerek, TSE tarafından yapılacak akaryakıt/LPG sayaçlarının ilk, periyodik muayene ve stok muayenelerinde sayaçların damga süresinin hesaplanmasında tereddüde düşülmesi halinde, herhangi bir şekilde damgalarının koparılmamış olması gözetilerek il müdürlükleri tarafından düzenlenen dispenser kabinindeki damgalarla ilgili en son muayene raporundaki muayene tarihinin dikkate alınması ve bundan sonra yapılacak muayenelerde damgaların mevzuatın öngördüğü şekilde yenilenmesi gerektiği bildirildi.

Konuyla ilgili süreci yakından takip ettiği belirtilen TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde TABGİS’in başvurusunun değerlendirildiği ve zamanında yapılan düzenlemelerle bayilerin mağdur olmadan sorunun çözümlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Bu süreçte başvurumuzun detaylarıyla yakından ilgilenerek çok kısa bir süre içinde yaptıkları düzenlemelerle önemli bir mağduriyetin önüne geçilmesini sağlayan başta Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Bozdemir’e ve nezdinde ilgili tüm Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.