OPET 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu

OPET Petrolcülük A.Ş. tarafından 5 Mart’ta KAP’a yapılan açıklamada şirketin, 500 milyon TL tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması tabiyle SPK’ya başvuruda bulunduğu belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500 milyon TL tutarak kadar kısa vadeli finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması tabiyle SPK başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 22.02.2021 tarih ve 2021/9 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7.inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kısa vadeli finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 04.03.2021’de başvuruda bulunulmuştur.”