EPDK YEKDEM elektrik enerji akaryakıt

Çevre Ajansı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.


YÖNETMELİĞE UYMAYAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA 30 BİN LİRA, TANKERLERE 3 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI
Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira, tankerler için 3 bin lira idari para cezası verilecek.

YETKİ BELGESİ OLMADAN MOTOR DEĞİŞİMİ YAPANLARA 10 BİN LİRA İDARESİ PARA CEZASI

Kanuna göre motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunlu olacak. Motor yağı değişimi yapılan yerlerin yetkilendirilmesine ve atık yağların yönetimine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.

Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacak. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.