Archive

Gün: 7 Mart 2021

Boru hatları ve sıvı depolama tanklarının depreme karşı güçlendirilmesi için esaslar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.  Yeni yapılacak veya mevcut doğal gaz, sıvı hidrokarbon…