IMKB : 87.765 / -0,56 $ : 3,59 / -0,09 : 3,82 / 0,36 Altın : 145,17 / -0,55

Madeni yağda yeni düzenleme
03 Şubat 2011 19:48
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ, EPDK Kurulu’ndan geçti.

PAYLAŞ : Share/Bookmark

EPDK'nın geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda karara bağlanan kapsamlı düzenlemeye göre, akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta gibi petrol ürünleri ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemeyecek ve satılamayacak. Bu ürünler akaryakıt olarak bulundurulamayacak, satın alınamayacak ve kullanılamayacak. 

Yolda satana 739 bin lira ceza 

Yapılacak denetimlerde satılan madeni yağın üreticisinin tespit edilemediği durumlarda, kullanıcı 30 gün içerisinde üreticisine veya ürünü tedarik ettiği gerçek veya tüzel kişiye ait isim, fatura, adres gibi bilgileri yazılı olarak Kuruma veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kişilere beyan etmeyen kişiler madeni yağ üreticisi olarak kabul edilecek. Böylece madeni yağ lisansı olmadan satın yapan bu kişiler hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılacak. Bu hüküm gereği yolda akaryakıt olarak yağ satanlara bu yıl için belirlenen 739 bin 666 TL ceza uygulanacak.

Satıcı da kullanıcı da sorumlu

Madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle yükümlü kılındı. Bu hüküm gereği madeni yağ üreticileri ürünlerini sattıkları kişilerin eylemlerinden bir başka değişle akaryakıt olarak satılan ürünlerinden sorumlu olacak ve EPDK bu kişilere cezai işlem uygulayacak. 

Satışa düzenleme

EPDK madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin sağlanabilmesi, akaryakıt olarak kullanımının engellenmesi amacıyla madeni yağların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip yerlerin dışında satışını da yasaklandı.  

EPDK Başkanı Hasan Köktaş yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile madeni yağ satışında işini dürüstçe, yasaya ve mevzuata uygun yapanlara herhangi bir zarar vermiyoruz, onların aleyhine bir düzenleme getirmiyoruz. Ancak madeni yağ satışı adı altında akaryakıt kaçakçılığı yapanlara, çevreye zarar ve tehlike saçanlara karşı yasal sınırlarımız içinde mücadele veriyoruz” dedi. 

Özellikle 10 numaralı yağın yasadışı olarak üretilip satıldığı yerlerin gerekli izinleri olmadığı için kapatılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Köktaş şunları söyledi: 

“Biz madeni yağların nerede ve nasıl satılacağı konusunda gerekli düzenlemeyi yaptık. Bundan sonra özellikle yerel yönetimlerin bu konuya daha duyarlı olmasını ve mevzuatı uygulamasını bekliyoruz. Ayrıca kanunen akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile mücadele eden kurumların da bu kesimlere göz açtırmaması lazım.”

Tebliğ’de yer alan önemli hususlardan bazıları şöyle:

Madeni yağların ambalajında yer alacak bilgilerin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği tebliğle, madeni yağların yalnızca işyeri açma ve çalışma ruhsatlı yerlerde satılabileceği ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin akaryakıt olarak satışa sunulamayacağı, satın alınamayacağı ve kullanılamayacağı hükme bağlanıyor.

Tebliğ uyarınca 1 litre ve altındaki ambalaj türleri hariç tüm ambalaj türlerinde şu bilgiler yer alacak:

Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, Kurumdan aldığı lisans numarası, 

Lisanslı üretim tesisinin açık adresi,

Üretimi yapılan madeni yağın 12 haneli (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası,

Lisans sahibi tarafından Kuruma ibraz edilen tescilli marka ve tescil numarası,

Üretimi yapılan madeni yağın üretim tarihi, üretim seri numarası ve/veya parti kod numarası,   

Üretimi yapılan madeni yağın adı,

Üretimi yapılan madeni yağın tipik özelliklerini (TBN, Viskozite İndeksi, Akma noktası, Yoğunluk, Parlama noktası vb.) tanımlayan ve performans seviyelerini belirleyen bilgiler,

Üretimi yapılan madeni yağın kullanımına ilişkin sağlık, emniyet ve çevre bilgileri,

Üretimi yapılan madeni yağın kullanım yerine ve ürün bileşenlerine ilişkin bilgiler  

Üretimi yapılan madeni yağa ait ilgili TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi numarası,

Ambalajlı madeni yağın brüt ve net miktarına ilişkin bilgiler.

Madeni yağların ambalajı üzerinde, madeni yağın satışı için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metinler, isimler, ticari marka, resimler, figüratif desenler veya diğer şekillerde, yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak.   

Madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları, piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için Güvenlik Bilgi Formları oluşturmak ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz etmek zorunda olacaklar. Bu amaçla oluşturulan Güvenlik Bilgi Formları yapılacak denetimlerde, yetkili kişilere ibraz edilmek üzere saklanacak.  

Ayrıca madeni yağ üreticileri üretimini ve satışını yaptıkları madeni yağlar için Üretim, Satış, Stok ve İthalat Formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise İthalat, Satış ve Stok bilgi formlarını oluşturacaklar. Madeni yağ üreticileri ve madeni yağ ithalatçıları oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler itibariyle izleyen ayın 15. günü akşamına kadar yazılı ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına gönderecekler. Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Üretim, İthalat, Satış ve Stok Formları oluşturulmayan madeni yağlar hiçbir şekilde piyasaya sunulamayacak. 

Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini yapamayacak.  

Madeni yağ üreticileri, temin ettikleri baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunamayacak, ticari faaliyete konu edemeyecek.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünler, akaryakıt olarak satışa arz edilemeyecek ve satılamayacak, akaryakıt olarak bulundurulamayacak, bu özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamayacak, kullanılamayacak. Madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

Madeni yağlar; ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden usulüne uygun olarak alınmış, gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olan yerlerin dışında hiçbir şekilde satışa sunulamayacak, depolanamayacak veya bu amaçla bulundurulamayacak.  

Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı tesislerde yapılacak. Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış marka tescil belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini yapacaklar. Madeni yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ üretimi yapamayacak.

Madeni yağ üreticileri lisanslarında gerekli tadil işlemini yapmadan, lisansta kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ temini yapamayacak ve madeni yağ üretemeyecek.Bu haber 19952 kez okunmuştur


Toplam 20 yorum
motorin litre fiyatı 2 lira da bız mı yakmadık
vatandaş / 05 Ocak 2013 04:23:10
bence çok güzel etkili bir düzenleme olmuş tebrik ederim..
ismet inanç / 30 Ekim 2012 11:33:16
mazotla yağ arasındaki farkı kapatsın devlet kimse almaz devletin oyunu
sinan / 17 Eylül 2012 03:15:41
Tırcı Abdullah sen bir sefere mahsus zarar ettin biz 2 yıldır hep zarar ediyoruz akaryakıt harici ürünler satışı tamamen yasaklanırsa siz daha çok para kazanırsınız nakliyeleriniz artar vergi veren istasyoncu işçi çalıştıran istasyoncu elektrik su otomasyon iletim ücreti vs daha ismini sayamadığım bir sürü masrafı veren biz zarar ederken adam yol kenarına kurmuş barakasını sözde ne olduğu belli olmayan 10 numara yağ satıyormuş oh ne güzel bu işin çözümü basit Şehircilik ve Çevre Bakanlığından birer cihaz ve görevli konularak şüphelenilen araçlarda düzenli olarak egzoz emisyon kontrolü yapılsa ve emisyon kriterlerine uymayan araçlar cezalandırılsa, hileli akaryakıt sorununun kısa sürede tamamen ortadan kalkacağı inancındayız. Kısacası nihai profesyonel tüketici denetlenirse ve ceza verilirse sorun çözülür
istasyon stop / 04 Nisan 2012 23:24:30
BENCE HERKES HAKLI AMA KİSE KAFASINI YORMASI 10 NUMARA GİDER 11 NUMARA GELİR
ÖMER DEMİRAL / 02 Temmuz 2011 14:02:29
ben tırcı abdullah geçenlerde bursa seferine çıkarken bu defa motorin alayım dedim seferi yaptım geldim 150 tl zarar ettim.kamyoncu,tırcı yağ yakmasa her sefer 150 lira zarar mı edecek ey ahali size soruyorum.
abdullah koyuncu / 23 Şubat 2011 11:36:05
illaki bu on numara yağı yoldamı satması lazım ceza yemesi için dükkanlarda akaryakıt olarak satan bu cezayı yemecek öylemi ne biçim düzenleme bu böyle akaryakıt olarak nerde satılıyorsa satılsın çok büyük ceza yesinler bak bir daha satabiliyorlar mı
yüksel genç / 16 Şubat 2011 15:27:25
hepiniz hakikatli temz yakıt temiz fatura veren insnalarsınız demi burda konuşabildiğinize göre. bugüne kadar yağı yada başka başka şeyleri mazot diye sattınız şimdi işinize çomak sokulduğunu zannedip konuşuyorsunuz eski düzen hala devam ediyor sizde. yasak iş değil mazotu ucuzlatmaya çalışın birine yasak gelr başka bişey kullanılır sorun değil bizim için kamo-yoncu borcunu ödemek zorunda.
demir can / 15 Şubat 2011 09:07:26
mevzu 10 numarayı 10 numara nasıl yaptık.. söylüyeyim olmuyor kurtarmıyor yakıttaki bu dünya birincisi ÖTV ile olmuyorrr mevzu bizi korumaksa akaryakıttan aldığınız faiş vergileri kısın biz halk olarak KDV de de aynu şeyi yaşıyoruz yapmayın bu seferde sizi kolluyoruz diye bizi kandırmayın.....
Türk Halkı / 14 Şubat 2011 21:14:20
10 numara yağa en güzel çözüm ötv ağır para cezaları ve denetim bu üçlü iyi işlerse bu sorun ortadan kalkar
mehmet ertekin / 14 Şubat 2011 09:10:49
Kaçak yapan petrol istasyonu,dolum tesisi arazilerine ve sahiplerine ömür boyu akaryakıt ruhsatı verilmeyecek.M.yağ sadece petrol istasyonlarında satılabilecek.
ALİ / 13 Şubat 2011 17:52:37
arkadaşlar,söylediğiniz her şeye katılıyorum.bu iş ancak çok sıkı denetim yada ötv artışıyla hal olur.başkada çıkar yolu yok,yıllardır aynı şeyi söylüyorlar...
petrolcu / 12 Şubat 2011 20:58:27
madeni yağ sektörüyle gündem değiştireceğinize motorindeki ötvyi indirin kaçak biter petrolcü, çiftçi, nakliyeci ve tüm vatandaş kazanır, değerli arkadaşlar bunlar gündem değiştirecek haberler sadece aslı astarı yok tek gerçek motorin indirimi,,,
Ahmet DEMİR / 10 Şubat 2011 22:42:09
Keşke ostimde ölümlü kaza olmadan yasaklansaydı Keşke benzinciler 10 NO YAĞDAN dolayı iflas etmeden yasaklansaydı.
tex55 / 09 Şubat 2011 14:55:15
Harun DENİZ arkadaşıma katılıyorum fakat hiç inancım gelmiyor nedense kaç yıldır bu gün yarın derken atı alan üsküdarı geçti.Utanmasak biz petrolcülerde yağ yakacağız kendi nakliyelerimizde bizimde bir geleceğimiz olmalı bu kadar ayak altına düşmek biz iş verenlerin hakkımıydı bilemiyorum başka işlere girmenin vakti geldi galiba tabi bu durumda işin ehli kalmayacak piyasada geçmişler olsun...
Number Ten / 07 Şubat 2011 18:28:35
Bunlar hikaye! Bir şeyi çozmez. 10 numara yağada getirsinler ötv, mazottan ucuz olmasın olay kökünden çözülür. Sanayiye zarar verir diyorlar. Onlara da başka bi taraftan, mesela elektrikten %5-10 indirim yapsın. İndirimden kaybolan geliri yağdan zaten alacak.
Ahmet Aga / 06 Şubat 2011 22:09:10
Vergi veriyoruz diyen bu sahte (10 numaracılar)acaba sattıkları kaç tenekeye fatura kestiler.
Balıkçılar ötv siz aldıkları yakıtı köylüye minübüslere, kamyonlara ,satıyorlar sıra bunada gelir inşallah.Ama (ATI ALAN ÜSKÜDARI ÇOKTAN GEÇTİ)
tex55 / 05 Şubat 2011 12:49:44
İşin özünde yapılması gereken ortada ki rantın ortadan kaldırılması(bu ÖTV'nin düşürülmesidir) gerekirken yine Türk usulü alınan polisiye tedbirlerle yasaklayıp, faaliyetlerin yeraltına, mafya tiplere akmasını sağlamanın önü açılıyor.
Zararı ise normal ticari faaliyetini yapan yağ(bildiğiniz madeni yağ) satış yerleri görüyor, "prosedür, lisans, denetim vs.vs " onları taciz edecekler.
tufan zor / 04 Şubat 2011 18:22:05
kendi bölgemde, epdk ya hem akaryakıt olarak 10 numara yağ satanları hem hileli motorin satanları hem kendi dağıtıcı firmasından değilde, serbest kullanıcıdan motorin alıp istasyonda çok düşük fiyata satanları hemde faturasız motorin döküp yazarkasaları devredışı bırakan istasyonları ihbar ettim. ama kimse ilgilenmedi. aynı ihbarı jandarmaya yaptım yine kimse ilgilenmedi.ben bu tebliğden de bişey çıkacağını sanmıyorum. sadece marker kontrolü ile bu işler yürümez. maliye kontrölü de lazım. malı kimden almışım. kaça almışım. ne soran var. ne bakan.
dürüst ama sahipsiz petrolcü / 04 Şubat 2011 13:49:21
SOKAK ORTALARINDA VE ÇEVRE YOLLARINDAKİ 10 NUMARA YAĞ SATAN KAMYONETLERİ KALDIRACAKSIN HERKES İSTASYONLARDAN YAKIT ALACAK,ALIM ARTTIKÇA DEVLETİN ALDIĞI VERGİDE ARATACAK DOLAYISYLA ALINAN VERGİDE DÜŞEBİLİR.AMA DEVLET İSTERSE 1 TENEKE BİLE 10 NUMARA YAĞ SATTIRMAZ.BİR İSTASYON SAHİBİ RUHSAT ALABİLMEK İÇİN SERVET DÖKÜYOR ADAM KARŞISINA BİR ROMÖRK İLE 10 NUMARA SATIŞ YERİ AÇIYOR
HARUN DENİZ / 04 Şubat 2011 11:23:10Köşe Yazarları